Üdvözöljük a Sziget-csücske Természetbarátok Egyesületének honlapján!

Faluséta Szigetbecsén / Tőzike tanösvény /

Kirándulásainkon sokszor beszél Marika a fafajok jellemzőiről, hogy könnyebben felismerjük őket, nézzétek meg az alábbiakat:

Őshonos fák listája


www.foek.hu

fotó Mezei juhar
Acer campestre

Közepes termetű (20 m) telt, gömbös koronájú fa, melynek törzse szabálytalan, görbe, erősen ágas. Levelei keresztben átellenesek, 4-7 cm hosszúak, 3-5 karéjúak. Sárgászöld virágai laza sátorozó bugákban nyílnak. Lombfakadással egy időben vagy kissé utána, április végén, május első felében virágzik. Virága jól mézel. Termése ikerlependék. Hosszú életű (200-300 év), lassan növő fa. Őszi lombszíne világossárga. Sík- és dombvidéki faj. Jó regenerálódó képessége miatt élősövénynek alkalmas.
fotó Korai juhar, feketegyűrű-juhar
Acer platanoides

Közepes termetű (25 m) fa. Törzse egyenes, hengeres, villásodásra hajlamos. Koronája magasra toduló, sudaras, igen terebélyes. Levelei keresztben átellenesek, 8-22 cm hosszúak, 5 karéjúak, élénkzöldek. Sárgászöld virágai végálló, sátorozó bugában nyílnak. Röviddel lombfakadás előtt, április közepén virágzik. Korai, jó mézelő. Termése ikerlependék. Rövidebb életű (100 év), mérsékelt növekedésű fa. Őszi lombszíne aranysárga. Dombvidéki, középhegységi faj. Utca- és parkfásításra előszeretettel használják.
fotó Hegyi juhar, jávorfa
Acer pseudoplatanus

Nagy termetű (30 m) fa. Törzse egyenes, hengeres, villásodásra hajlamos. Terebélyes koronája sudaras, sátorozó, sűrű. Levelei keresztben átellenesek, 8-16 cm hosszúak, 5 karéjúak, felül sötétzöldek, fonákuk kékeszöld. Sárgászöld virágai megnyúlt, csüngő bugákban nyílnak. Virágai lombfakadással egy időben jelennek meg, de a levelek kifejlődése után, májusban nyílnak. Jó mézelő. Termése ikerlependék. Hosszú életű (200-300 év), mérsékelt növekedésű fa. Őszi lombszíne zöldessárga. Közép- és magashegységi faj. Utca- és parkfásításra szívesen használják.
fotó Tatár juhar
Acer tataricum

Nagyobb cserje, ritkábban kis termetű fa (8 m). Törzse szabálytalan, gyakran villásodik, koronája terpeszkedő. Levelei keresztben átellenesek, 6-10 cm hosszúak, tojásdadok, alsó harmadukban karéjosodhatnak. Illatos fehér virágai megnyúlt bugákban nyílnak. Lombfakadás után, május közepén virágzik. Közepes mézelő. Termése ikerlependék. Rövidebb életű (80 év), lassan növő fa. Őszi lombszíne sárga vagy narancssárgás piros. Síkvidéki (-dombvidéki - középhegységi) faj. Kedvelt díszcserje, mely a légszennyezést, a városi klímát jól tűri.
fotó Mézgás éger, enyves éger, berekfa
Alnus glutinosa

Közepes termetű (25 m) fa, melynek törzse egyenes, koronája laza, sudaras, ágai zömmel vízszintesen állnak. Levelei kerekdedek, 4-9 cm hosszúak. Termős és porzós virágzatai már ősszel megjelennek. Lombfakadás előtt, március első felében virágzik. Jellegzetes tobozképű, sötétbarna, elfásodó termés-barkái több évig is a fán maradhatnak. Rövidebb életű (80-100 év), gyorsan növő fa. Őszi lombszíneződése nincs, levelei zölden hullanak. Vízigényes, a mindig nedves talajt és a párás klímát kedveli. Sík és dombvidéki, középhegységi faj.
fotó Bibircses nyír, közönséges nyír
Betula pendula

Közepes termetű (25 m) fa. Törzse fehér, koronája laza, vesszői vékonyak, hosszan lecsüngők. Levelei háromszög vagy rombusz alakúak, 3-6 cm hosszúak, fényesek, kopaszak. Porzós virágai már ősszel 1-3-asával megjelennek, porzáskor 4-6 cm hosszúak. A termős virágok magánosan jelennek meg lombfakadáskor, felállók, majd lecsüngők. Lombfakadással egy időben, április elején virágzik. Makkocska termései szárnyasak. Rövidebb életű (60 év), gyorsan növő fa. Őszi lombszíne sárga. Sík és dombvidéki, valamint közép-hegységi faj.
fotó Közönséges gyertyán
Carpinus betulus

Közepes termetű (25 m) fa, törzse ormós, szabálytalan keresztmetszetű, kúpos koronája sűrű, ágai meredeken felfelé törők. Levelei megnyúlt elliptikusak, 6-12 cm hosszúak. Porzós virágzatai hengeresek, lazák, termős füzérei felállók vagy bókolók, a hajtások végén találhatók. Közvetlenül lombfakadás előtt, április első felében virágzik. Termése bordás felületű makkocska. Hosszabb életű (120 év), mérsékelt növekedésű fa. Őszi lombszíne sárga. Dombvidéki, középhegységi faj. A nyesést jól tűri, élősövény kialakítására alkalmas.
fotó Szelídgesztenye
Castanea sativa

Közepes termetű (20 m) fa, törzse zömök, gyakran csavarodott, vastag ágakra bomló. Koronája sudaras, sátorozó. Levelei lándzsásak, 12-20 cm hosszúak, bőrszerűek. Virágai levélhónalji, felálló összetett füzérekben nyílnak. A porzós virágok leple halványsárga. Jóval lombfakadás után, június második felében virágzik. Termései fényes, sötétbarna színűek, hármasával zárt, gömbölyded, tövises kupacsban ülnek, mely éréskor négy részre hasad.Hosszú életű (300-400 év), lassan növő faj. Őszi lombszíne sárgásbarna. Dombvidéki - középhegységi mészkerülő (savanyú talajú) erdőkben fordul elő. Hazai őshonossága vitatott. Gombakárosítói miatt állományai hazánkban is látványosan pusztulnak.
fotó Sajmeggy, török meggy
Cerasus mahaleb

Kis termetű fa (6 m), sokszor cserje marad. Törzse erősen ágas, koronája laza, terebélyes, ágai kissé lehajlók. Levelei kerekdedek, 4-8 cm hosszúak, felül sötétzöldek, fonákjuk kékeszöld. Fehér, felálló virágai sátorozó fürtökben nyílnak lombfakadáskor, április végén, május elején. Csonthéjas termése ovális, 8-10 mm hosszú, piros majd fekete, kesernyés ízű.Rövidebb életű (80 év), mérsékelt növekedésű faj. Őszi lombszíne sárgászöld. Középhegységi faj. Termését a szesz- és likőripar hasznosítja, magoncai gyümölcsfa-alanyul szolgálnak.
fotó Bükk
Fagus sylvatica

Nagy termetű fa (40 m), melynek törzse hengeres, nyúlánk, kérge sima, ezüstszürke, koronája sűrű, ágai meredeken fölfelé irányulók. Levelei váltakozó állásúak, elliptikusak, 5-8 cm hosszúak, élük hullámos és pillás. Porzós és termős virágai külön fejecskében nyílnak. Lombfakadás után, májusban virágzik. Termése háromélű gesztenyebarna makk. Ezek kettesével zárt, bozontos felületű kupacsban ülnek, mely éréskor 4 részre hasad. Hosszabb életű (200 év), lassan növő faj. Őszi lombszíne sárga vagy sárgásbarna. Középhegységi - magashegységi faj.
fotó Magyar kőris, szlavón kőris
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica

Nagy termetű (30 m) fa egyenes, hengeres, gyakran villásodó törzzsel. Koronája ritka, ágai mereven felfelé irányulók. Levelei keresztben átellenesek, páratlanul szárnyaltak, 7-9 levélkéből összetettek, melyek keskeny lándzsásak, 5-8 cm hosszúak, gyéren fogazottak. Virágtakaró nélküli virágai kissé bókoló, nyúlánk fürtökben nyílnak. Lombfakadás előtt, április elején virágzik. Termése világosbarna lependék. Hosszú életű (200-250 év), gyorsan növő fafaj. Őszi lombszíne sárga vagy ibolyásvörös. Sík vidéki üde termőhelyeken él.
fotó Magas kőris
Fraxinus excelsior

Nagy termetű (30 m) fa, melynek törzse egyenes, hengeres, gyakran villásodik. Koronája ritka, ágai mereven fölfelé irányulók. Levelei keresztben átellenesek, páratlanul szárnyaltak, 9-13 levélkéből összetettek, melyek lándzsásak, 6-10 cm hosszúak, sűrűn fogazottak. Virágtakaró nélküli virágai elálló bugákban nyílnak. Lombfakadás előtt, április első felében virágzik. Termése okkersárga vagy szürkésbarna lependék. Hosszú életű (200-250 év), gyorsan növő fafaj. Őszi lombszíne hiányzik, zölden hullatja leveleit. Dombvidéki - középhegységi faj.
fotó Virágos kőris, mannakőris
Fraxinus ornus

Kis, gyakran cserje termetű fa (8 m). Törzse szabálytalan, hajlott, koronája ellaposodó, ágai felfelé irányulnak, gyakran villásodnak. Levelei keresztben átellenesek, páratlanul szárnyaltak, rendszerint 7 levélkéből összetettek, melyek elliptikusak, 3-8 cm hosszúak, bőrszerűek, a fonákon a főér mentén rozsdás szőrűek. Sárgásfehér szirmú virágai dús virágú bugákban nyílnak. Lombfakadás után, májusban virágzik. Termése vörösesbarna színű lependék.Rövidebb életű (80-100 év), mérsékelt növekedésű fa. Őszi lombszíne sárga vagy ibolyásvörös. Leginkább középhegységi faj.
fotó Vadalma
Malus sylvestris

Kis termetű fa (10 m), melynek törzse rövid, többnyire görbe, ormós. Koronája szabálytalan, ágai rövidek. Levelei elliptikusak, 4-8 cm hosszúak, ráncos felületűek, kopaszak, vagy a fonákon maradhatnak szőrösek is. Virágai kevés tagú álernyőben nyílnak, kívül piroslók, belül fehérek. Lombfakadással egy időben, áprilisban virágzik. Termése 2,5-3 cm átmérőjű, sárgászöld, fanyar húsú alma. Rövid életű (30-40 év), mérsékelt növekedésű fa. Őszi lombszíne barnászöld. Sík- és dombvidéki, valamint középhegységi faj. Magoncai nemes almafajták alanyául szolgálnak.
fotó Zselnicemeggy, májusfa
Padus avium

Kis termetű (10 m) fa, melynek törzse gyakran görbe, koronája alacsonyan kezdődő, kiritkuló. Levelei visszás tojásdadok vagy elliptikusak, 6-12 cm hosszúak, ráncosak. Fehér illatos virágai hengeres, bókoló fürtökben nyílnak. Lombfakadással egy időben, április elején virágzik. Fényes fekete csonthéjas termése gömbölyded, 7-8 mm átmérőjű, kesernyés ízű. Rövid életű (40 év), gyorsan növő fa. Őszi lombszíne barnássárga. Sík és dombvidéki, valamint középhegységi faj. Az üde termőhelyet kedveli.
fotó Fehér nyár, ezüst nyár
Populus alba

Nagy termetű (35 m) fa, melynek törzse többnyire görbe, koronája széles, vastag ágakra bomló. Levelei a hosszúhajtásokon karéjosak, 6-12 cm hosszúak, fonákuk maradandóan fehéren nemezes, a rövidhajtásokon kerekdedek, 4-7 cm-esek, fonákuk őszre fehéren és zsírosan fénylik. Kétlaki, termős és porzós virágzata csüngő, bozontos. Lombfakadás előtt, március második felében virágzik. Termése megnyúlt tojásdad tok, magjai szőrüstökösek.Hosszabb életű (150-200 év), gyorsan növő fa. Őszi lombszíne arany- vagy zöldessárga. Sík vidéki faj.
fotó Fekete nyár, topolyafa, csomoros nyár
Populus nigra

Nagy termetű (30 m) fa vastag, egyenes, gyakran dudoros törzzsel, széles, seprűszerű koronával, vastag, szétterülő ágakkal. Levelei a hosszúhajtásokon háromszögűek, 6-12 cm hosszúak, rövid nyelűek, a rövidhajtásokon deltoid alakúak, 5-8 cm hosszúak, hosszú nyelűek, a levélszegély porcos. Kétlaki, porzós és termős virágzata is csüngő. Lombfakadás előtt, április első felében virágzik. Termése zömök tojásdad tok, magjai szőrüstökösek. Hosszú életű (250 év), gyorsan növő fa. Őszi lombszíne sárgás- vagy zöldesbarna. Sík vidéki faj. Erősen visszahúzódó fafaj, a nemes nyárakkal történő hibridizálódás miatt kipusztulás fenyegeti.
fotó Rezgő nyár
Populus tremula

Közepes termetű fa (25 m) többnyire egyenes, hengeres törzzsel, laza koronával. Levelei a hosszúhajtáson tojásdadok, 8-12 cm hosszúak, a rövidhajtáson kerekdedek, 3-8 cm hosszúak, nagyon hosszú levélnyelűek, kopaszak vagy kopaszodók. Kétlaki, termős és porzós virágzata csüngő, bozontos. Lombfakadás előtt, március első felében virágzik. Termése orsó alakú tok, magjai szőrüstökösek. Rövidebb életű (60 év), gyorsan növő faj. Őszi lombszíne sárga. Dombvidéki - középhegységi faj.
fotó Vadkörte, vackor
Pyrus pyraster

Közepes termetű fa (15 m), melynek törzse nyúlánk. Koronája laza, gömbölyded, oldalágai erősek, az alsók el- vagy lehajlók. Tövisei erősek, levelei kerekdedek vagy széles tojásdadok, 2-5 cm hosszúak, levélnyelük hosszú. Fehér virágai sátorozó fürtökben nyílnak. Lombfakadással egy időben, áprilisban virágzik. Termése gömbölyded 20-30 mm átmérőjű alma. Hosszabb életű (150 év), mérsékelt növekedésű fa. Őszi lombszíne sárga vagy sárgászöld. Sík és dombvidéki, valamint középhegységi faj.
fotó Csertölgy, cser, cserfa
Quercus cerris

Nagy termetű fa (35 m) egyenes, hengeres törzzsel, boltozatos, laza koronával. Levelei lándzsás elliptikusak, 8-18 cm hosszúak. Sárgászöld porzós virágzata csüngő, termős virágai rövid füzérekben ülnek. Lombfakadással egy időben, május első felében virágzik. Termése vörösesbarna makk bozontos kupaccsal. Hosszabb életű (200 év), mérsékelt növekedésű fa. Őszi lombszíne arany- vagy sárgásbarna. Dombvidéki - középhegységi faj.
fotó Kocsánytalan tölgy
Quercus petraea

Nagy termetű fa (35 m) nyúlánk törzzsel, boltozatos koronával. Ágai nem vastagok, fölfelé törők. Levelei elliptikusak vagy visszás tojásdadok, 6-14 cm hosszúak, hosszú nyelűek. Sárgászöld porzós virágzata csüngő, termős virágai 3-5-ösével tömörülnek. Lombfakadással egy időben, május első felében virágzik. Termése okkersárga makk. Hosszabb életű (200 év), lassan növő fa. Őszi lombszíne barnássárga. Dombvidéki - középhegységi faj.
fotó Molyhos tölgy
Quercus pubescens

Kis termetű fa (10 m), melynek törzse görbe, vastag ágakra bomló, koronája szabálytalan, ellaposodó. Levelei többé-kevésbé elliptikusak, kicsik, 5-8 cm hosszúak, fonákukon molyhosak. Sárgászöld porzós virágzata csüngő, termős virágai 1-5-ösével tömörülnek vagy rövid kocsányon ülnek. Lombfakadással egy időben, május első felében virágzik. Termése világos okkersárga makk. Hosszabb életű (150-200 év), lassan növő fa. Őszi lombszíne arany- vagy barnássárga. Középhegységi faj.
fotó Kocsányos tölgy, mocsártölgy
Quercus robur

Nagy termetű fa (35 m) nyúlánk, hengeres törzzsel, felszoruló koronával, felálló, vastag ágakkal. Levelei elliptikusak vagy visszás tojásdadok, 8-15 cm hosszúak, rövid nyelűek. Sárgászöld porzós virágzata csüngő, termős virágai hosszú, merev tengelyen 4-6-osával ülnek. Lombfakadással egy időben, április második felében (későn fakadó változat) vagy lombfakadás után, június első felében (korán fakadó változat) virágzik. Termése világosbarna makk. Hosszú életű (250-400 év), lassan növő fa. Őszi lombszíne sárga (korán fakadó változat) vagy nem színesedik, csak télen megbarnul (későn fakadó változat). Sík vidéki faj.
fotó Fehér fűz, ezüst fűz
Salix alba

Nagy termetű fa (30 m) nyúlánk, többé-kevésbé szabálytalanul hajlott törzzsel, megnyúlt kúp alakú koronával, felálló, seprűszerűen elágazó ágakkal. Levelei keskeny lándzsásak, 5-10 cm hosszúak, középen a legszélesebbek, szürkészöldek, fonákuk maradandóan fénylő selyemszőrű. Kétlaki, porzós és termős füzérei lazák, lekonyulók. Lombfakadással egy időben, áprilisban virágzik. Jó mézelő. Termése kopasz tok, apró magjai szőrüstökösek. Hosszabb életű (100-120 év), gyorsan növő fa. Őszi lombszíne sárga. Sík vidéki, vízigényes faj
fotó Lisztes berkenye
Sorbus aria

Közepes termetű fa (15 m), melynek törzse egyenes, gyakran a gyökfőnél elágazó, koronája alacsonyan kezdődő, tömött, erősen ágas. Levelei elliptikusak vagy kerekdedek, 5-14 cm hosszúak, fonákuk maradandóan fehéren nemezes. Nagy fehér virágai dús virágú sátorozó bugákban nyílnak. Lombfakadás után, májusban virágzik. Almácska termése ovális, 12-15 mm hosszú, skarlátvörös, fehéren pettyezett. Jó mézelő, termését a madarak eszik és terjesztik. Hosszabb életű (100-150 év), lassan növő fa. Őszi lombszíne sárgászöld vagy vörösessárga. Középhegységi faj.
fotó Madárberkenye
Sorbus aucuparia

Kis termetű fa (10 m), törzse egyenes, hengeres, gyakran gyökfőnél elágazó, koronája tojásdad, laza, ágai nyúlánkak, fölfelé törők. Levelei páratlanul szárnyaltak, 9-15 levélkéből összetettek, megnyúlt elliptikusak, 2-5 cm-esek, részaránytalan vállúak, alsó harmadukban ép szélűek. Kicsi fehér virágai dús-virágú sátorozó bugákban nyílnak. Lombfakadás után, május második felében virágzik. 9-10 mm át-mérőjű almácska termése gömbölyded, cinóbervörös. Sok C-vitamint tartalmaz, a madarak terjesztik. Rövidebb életű (80 év), mérsékelt növekedésű fa. Őszi lombszíne sötétvörös. Közép- és magashegységi faj. Mutatós díszfa.
fotó Barkócaberkenye, barkócafa
Sorbus torminalis

Közepes termetű (15-20 m) fa, melynek törzse nyúlánk, koronája boltozatos, ágai vastagok. Levelei 5-10 cm hosszúak, 3-4 karéjpárral. Kicsi fehér virágai sátorozó bugákban nyílnak. Lombfakadás után, májusban virágzik. Almácska termése tojásdad alakú, 12-15 mm hosszú, barna, fehéren pettyezett. Termését a madarak és a kisemlősök kedvelik és terjesztik. Hosszabb életű (110 év), lassan növő fa. Őszi lombszíne sárga vagy narancssárga. Dombvidéki - középhegységi faj.
fotó Házi (kerti) berkenye, fojtóska
Sorbus domestica

Közepes termetű fa (15-20 m), melynek törzse egyenes, hengeres, koronája tojásdad alakú, ágai vastagok. Levelei páratlanul szárnyaltak, 15-19 levélkéből összetettek, melyek lándzsásak, 3,5-5 cm hosszúak, végig fűrészesek. Fehér virágai sátorozó bugákban nyílnak. Lombfakadás után, májusban virágzik. Almácska termése körte vagy alma alakú, 1,5-3 cm hosszú, sárga, a napos oldalon vörösödő. Hosszú életű (200-300 év), lassan növő faj. Őszi lombszíne vörös. Dombvidéki - középhegységi faj, nálunk őshonossága kérdéses. Visszaszorulóban levő faj, régebben a gyümölcséért termesztették.
fotó Kislevelű hárs
Tilia cordata

Nagy termetű fa (30 m), törzse egyenes, hengeres. Koronája többnyire szabálytalan, ágai elállók, az al-sók csüngők. Levelei kerekdedek, 4-7 cm hosszúak, a fonákjukon rozsdavörös szakállal. Sárgásfehér virágai murvalevéllel összenőtt levélhónalji álernyőkben nyílnak. Lombfakadás után, június második fe-lében virágzik. Jó mézelő, szárított virágzata kiváló gyógytea. Makkocska termése rozsdabarna. Hosszú életű (200-300 év), mérsékelt növekedésű fa. Őszi lombszíne barnássárga. Dombvidéki - középhegységi faj. Kedvelt parkfa, mely a nyesést jól tűri.
fotó Nagylevelű hárs
Tilia platyphyllos

Nagy termetű fa (30 m), törzse egyenes, nyúlánk, hengeres. Koronája szabálytalan, felső ágai fölfelé irányulók, a középsők elállók, az alsók csüngők. Levelei széles tojásdadok, 7-12 cm hosszúak, az érzugokban fehér vagy ritkábban halványbarna szakállal. Virágai murvalevéllel összenőtt levélhónalji álernyőkben nyílnak. Lombfakadás után, június első felében virágzik. Jó mézelő, szárított virágzata kiváló gyógytea. Makkocska termése szürkésbarna. Hosszú életű (500-1000 év), gyorsan növő fa. Őszi lombszíne barnássárga. Dombvidéki �középhegységi faj. Kedvelt, igényes parkfa.
fotó Hegyi szil
Ulmus glabra

Közepes termetű fa (25 m) karcsú, nyúlánk törzzsel, szabálytalan, tömött koronával, vastag ágakkal. Levelei váltakozó állásúak, rendszerint visszás tojásdadok, az erőteljes hosszúhajtásokon felső harmadukban 3 karéjúak, 8-16 cm hosszúak. Zöldesvörös virágai levélhónalji nagyobb csomókban nyílnak, többé-kevésbé ülők. Lombfakadás előtt, márciusban virágzik. Termése lependék. Hosszabb életű (150-200 év), mérsékelt növekedésű fa. Őszi lombszíne sárgászöld. Közép- és magashegységi faj, de az alföld peremén is előfordul. Ritkulóban levő faj, a szilfavész közepes mértékben károsítja.
fotó Vénic-szil, lobogós szil, vénicfa
Ulmus laevis

Közepes termetű fa (20 m) nyúlánk, térgörbe, erősen ágas törzzsel, alul nagy gyökérterpeszekkel, szabálytalan koronával, vastag, lehajló ágakkal. Levelei váltakozó állásúak, elliptikusak, 6-13 cm hosszúak, erősen részaránytalanok. Zöldesvörös virágai levélhónalji csomókban nyílnak, hosszú kocsányúak, csüngők. Lombfakadás előtt, márciusban virágzik. Termése pillás élű lependék, a makkocska a szárny alapjához áll közelebb. Rövidebb életű (100 év), mérsékelt növekedésű fa. Őszi lombszíne sárga. Sík vidéki faj. A szilfavész kevésbé károsítja.
fotó Mezei szil, simalevelű mezei szil
Ulmus minor

Nagy termetű fa (30 m) melynek törzse hengeres, alul gyakran terpeszes, koronája sátorozó, laza vastag ágakkal. Levelei váltakozó állásúak, elliptikusak, 4-9 cm hosszúak. Zöldesvörös virágai levélhónalji csomókban nyílnak, többé-kevésbé ülők. Lombfakadás előtt, márciusban virágzik. Termése lependék, a makkocska a szárny csúcsához áll közelebb. Hosszú életű (200-300 év), mérsékelt növekedésű fa. Őszi lombszíne sárgásbarna vagy zöld. Sík vidéki (dombvidéki) faj. A szilfavész iránt nagyon fogékony. Visszaszorulóban levő faj.

Felhasznált irodalom:
Bartha D. (1999): Magyarország fa- és cserjefajtái.
Kremer, Bruno P. (1995): Fák. Őshonos és betelepített fafajok Európában.
Godet, J-D (1993): Fák és cserjék


Egy kis egzotikum, ez nem őshonos fa:A libanoni cédrus (Cedrus libani)

Dátum: 2010. június 15.

Bibliai korú növény a cédrusfa, gyantáját már az egyiptomiak is használták múmiák bebalzsamozására, illatszereket aromásítottak vele, a középkorban pedig a népbetegségnek számító leprát gyógyították kivonatával. Ma asztmatikus és tumoros megbetegedések ellen hasznosítja a gyógyszeripar.

A 40 m magasra megnövő libanoni cédrus fiatal példányai kúposak, kora előrehaladtával koronája kiterül és szélesen ellaposodik. Az oszlop alakú törzs már a tövénél elágazó, ott elérheti a 2,5 m vastagságot. A kéreg először sima szürke, később korosodva sötétebb és hosszbarázdás lesz. Az első éves ágak meredeken felfelé nőnek, de csúcsuk kissé lehajlik. Az alattuk csatlakozó ágak vízszintesen, szélesen szétterülnek. Az 1-3,5 cm hosszú tűk merevek, egyenesek vagy görbültek, kihegyesedők. A hosszúhajtásokon a magános tűk szórtak, a törpehajtásokon 20-36 tagú csokrokban fejlődnek.

A libanoni cédrus
A libanoni cédrus


A porzós, 4-5 cm hosszú, hengeres, felálló toboz eleinte világoszöld, a termős toboz rövid kocsányos, zöld, mindkettő ősszel megbarnul. Az érett toboz 8-12 cm hosszú és 3-6 cm vastag, csúcsa lekerekített. Felálló helyzetben fejlődik, éréskor leválnak a tobozpikkelyek, és csak a csupasz tengely marad meg a hajtáson. A magokon szárnyas függelékek vannak.

Eredet: a Földközi-tenger medencéjétől keletre fekvő területek (Taurus-hegység, Törökország déli része, Szíria hegységei és Libanon).

Ökológia: eredeti élőhelyén a libanoni cédrus a hűvös hegyvidéki éghajlatot kedveli. Főleg a sziklás, meszes talajokon található, az északi lejtőkön 1300 és 3000 m tengerszint feletti magasságok között, ahol télen sok a hó, és nyáron nagy a szárazság. Állományai nyílt, ritkás erdők, kevés cserjével, jegenyefenyővel és más fenyőkkel elegyesen, főként borókafajokkal (Juniperus excelsa).

Termése
Termése


Felhasználás: évszázadokkal ezelőtt még nagy cédruserdőségek borították a Közép­Kelet hegyvidékeit. Akkor a cédrus a legismertebb, legelterjedtebb fa volt. Gyantában gazdag fáját szilárdsága és ellenálló képessége miatt nagyra értékelték. Sajnálatosan ezeket az állományokat a rablógazdálkodás tönkretette, számukat áreájukban néhány száz példányra szűkítette. A 17. sz. elejétől kezdve a látványos libanoni cédrust az európai kertekbe is telepítik.

Hazai vonatkozás: Kevésbé közismert, hogy Közép-Európa egyik legidősebb cédrusa Budapesten található. Magyarországon ennél idősebb példány csak 2 van, az egyik az alcsúti Arborétumban, a másik a soproni Lőverekben. 12 méteres átmérőjű koronája különösen télen látványos, amikor a környezetében levő lombhullató fák kopaszak.

120-150 éves kora ellenére gyereknek számít, mert a cédrusok 2000-3000 évig is elélnek, s csak 40-50 éves koruktól jelennek meg az 5-10 cm nagyságú tobozok. Fája értékes mert tartós és jól megmunkálható, az egyiptomi múmiakoporsókat is libanoni cédrusból készítették. Magassága több mint 12 méter, törzskerülete pedig közel három méter. A telek, amelyen áll, egykor Fedák Sári villájának parkjához tartozott.

Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus
Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus


A jellegzetes, vízszintesen hosszan elnyúló ágainak köszönhető látványos megjelenése, kultúrtörténeti jelentősége, ritkasága valamint idős kora miatt kiemelkedő tájképi értékkel rendelkezik, amely Csontváry Kosztka Tivadart is megihlette s ez vezetett a "Magányos cédrus" c. festményének megalkotásához.

Forrás:
Új Ember Katolikus Hetilap
Túrabot Természetjáró Szakosztály

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 35
Tegnapi: 50
Heti: 130
Havi: 497
Össz.: 279 637

Látogatottság növelés
Oldal: Őshonos fafajok bemutatása
Üdvözöljük a Sziget-csücske Természetbarátok Egyesületének honlapján! - © 2008 - 2019 - szigetcsucske.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »